Class yeesoft\helpers\YeeHelper

Inheritanceyeesoft\helpers\YeeHelper

A lot of useful and useless stuff

Public Properties

Hide inherited properties

PropertyTypeDescriptionDefined By
$transliteration array yeesoft\helpers\YeeHelper

Public Methods

Hide inherited methods

MethodDescriptionDefined By
getRealIp() Find real user IP yeesoft\helpers\YeeHelper
isImplemented() Check by string class name if class implements interface yeesoft\helpers\YeeHelper
recursiveDelete() Remove file or directory yeesoft\helpers\YeeHelper
slug() Return old good slug yeesoft\helpers\YeeHelper

Property Details

$transliteration public static property
public static array $transliteration = ['©' => '(c)''Α' => 'A''Β' => 'B''Γ' => 'G''Δ' => 'D''Ε' => 'E''Ζ' => 'Z''Η' => 'H''Θ' => '8''Ι' => 'I''Κ' => 'K''Λ' => 'L''Μ' => 'M''Ν' => 'N''Ξ' => '3''Ο' => 'O''Π' => 'P''Ρ' => 'R''Σ' => 'S''Τ' => 'T''Υ' => 'Y''Φ' => 'F''Χ' => 'X''Ψ' => 'PS''Ω' => 'W''Ά' => 'A''Έ' => 'E''Ί' => 'I''Ό' => 'O''Ύ' => 'Y''Ή' => 'H''Ώ' => 'W''Ϊ' => 'I''Ϋ' => 'Y''α' => 'a''β' => 'b''γ' => 'g''δ' => 'd''ε' => 'e''ζ' => 'z''η' => 'h''θ' => '8''ι' => 'i''κ' => 'k''λ' => 'l''μ' => 'm''ν' => 'n''ξ' => '3''ο' => 'o''π' => 'p''ρ' => 'r''σ' => 's''τ' => 't''υ' => 'y''φ' => 'f''χ' => 'x''ψ' => 'ps''ω' => 'w''ά' => 'a''έ' => 'e''ί' => 'i''ό' => 'o''ύ' => 'y''ή' => 'h''ώ' => 'w''ς' => 's''ϊ' => 'i''ΰ' => 'y''ϋ' => 'y''ΐ' => 'i''Ş' => 'S''İ' => 'I''Ç' => 'C''Ü' => 'U''Ö' => 'O''Ğ' => 'G''ş' => 's''ı' => 'i''ç' => 'c''ü' => 'u''ö' => 'o''ğ' => 'g''А' => 'A''Б' => 'B''В' => 'V''Г' => 'G''Д' => 'D''Е' => 'E''Ё' => 'Yo''Ж' => 'Zh''З' => 'Z''И' => 'I''Й' => 'J''К' => 'K''Л' => 'L''М' => 'M''Н' => 'N''О' => 'O''П' => 'P''Р' => 'R''С' => 'S''Т' => 'T''У' => 'U''Ф' => 'F''Х' => 'H''Ц' => 'C''Ч' => 'Ch''Ш' => 'Sh''Щ' => 'Sh''Ъ' => '''Ы' => 'Y''Ь' => '''Э' => 'E''Ю' => 'Yu''Я' => 'Ya''а' => 'a''б' => 'b''в' => 'v''г' => 'g''д' => 'd''е' => 'e''ё' => 'yo''ж' => 'zh''з' => 'z''и' => 'i''й' => 'j''к' => 'k''л' => 'l''м' => 'm''н' => 'n''о' => 'o''п' => 'p''р' => 'r''с' => 's''т' => 't''у' => 'u''ф' => 'f''х' => 'h''ц' => 'c''ч' => 'ch''ш' => 'sh''щ' => 'sh''ъ' => '''ы' => 'y''ь' => '''э' => 'e''ю' => 'yu''я' => 'ya''Є' => 'Ye''І' => 'I''Ї' => 'Yi''Ґ' => 'G''є' => 'ye''і' => 'i''ї' => 'yi''ґ' => 'g''Č' => 'C''Ď' => 'D''Ě' => 'E''Ň' => 'N''Ř' => 'R''Š' => 'S''Ť' => 'T''Ů' => 'U''Ž' => 'Z''č' => 'c''ď' => 'd''ě' => 'e''ň' => 'n''ř' => 'r''š' => 's''ť' => 't''ů' => 'u''ž' => 'z''Ą' => 'A''Ć' => 'C''Ę' => 'e''Ł' => 'L''Ń' => 'N''Ó' => 'o''Ś' => 'S''Ź' => 'Z''Ż' => 'Z''ą' => 'a''ć' => 'c''ę' => 'e''ł' => 'l''ń' => 'n''ó' => 'o''ś' => 's''ź' => 'z''ż' => 'z''Ā' => 'A''Č' => 'C''Ē' => 'E''Ģ' => 'G''Ī' => 'i''Ķ' => 'k''Ļ' => 'L''Ņ' => 'N''Š' => 'S''Ū' => 'u''Ž' => 'Z''ā' => 'a''č' => 'c''ē' => 'e''ģ' => 'g''ī' => 'i''ķ' => 'k''ļ' => 'l''ņ' => 'n''š' => 's''ū' => 'u''ž' => 'z''Ấ' => 'A''Ầ' => 'A''Ẩ' => 'A''Ẫ' => 'A''Ậ' => 'A''Ắ' => 'A''Ằ' => 'A''Ẳ' => 'A''Ẵ' => 'A''Ặ' => 'A''Ố' => 'O''Ồ' => 'O''Ổ' => 'O''Ỗ' => 'O''Ộ' => 'O''Ớ' => 'O''Ờ' => 'O''Ở' => 'O''Ỡ' => 'O''Ợ' => 'O''Ế' => 'E''Ề' => 'E''Ể' => 'E''Ễ' => 'E''Ệ' => 'E''ấ' => 'a''ầ' => 'a''ẩ' => 'a''ẫ' => 'a''ậ' => 'a''ắ' => 'a''ằ' => 'a''ẳ' => 'a''ẵ' => 'a''ặ' => 'a''ố' => 'o''ồ' => 'o''ổ' => 'o''ỗ' => 'o''ộ' => 'o''ớ' => 'o''ờ' => 'o''ở' => 'o''ỡ' => 'o''ợ' => 'o''ế' => 'e''ề' => 'e''ể' => 'e''ễ' => 'e''ệ' => 'e']

Method Details

getRealIp() public static method

Find real user IP

public static string|null getRealIp ( )
isImplemented() public static method

Check by string class name if class implements interface

public static boolean isImplemented ( $classNamespace, $interface )
$classNamespace string
$interface string
recursiveDelete() public static method

Remove file or directory

public static boolean recursiveDelete ( $path )
$path string
slug() public static method

Return old good slug

public static string slug ( $string, $replacement '-', $lowercase true )
$string string
$replacement string
$lowercase bool